‘Ontstaan’

Op initiatief van zanger/dirigent Arwin Kluft werd in 2012 het idee geboren om binnen, de toen door fusie ontstane gemeente, Hollands Kroon een projectkoor te starten. Met de hulp van de heren Stuveling en Maartense werd dat idee gaandeweg uitgewerkt met de achterliggende gedachte om middels zangers en zangeressen op een muzikale manier de saamhorigheid binnen deze fusie uit te dragen. Met andere woorden: een concert van en voor de inwoners uit Hollands Kroon. In 2013 werd dit bewerkstelligd en werd er een koor geformeerd van ongeveer tachtig personen en werd er daarnaast een projectorkest samengesteld. In december van dat jaar werden maar liefst 5 concerten gegeven van, ‘The Promise of Christmas’.

Na dit overweldigende succes kon een vervolg niet uitblijven. Om alles nog beter te kunnen regelen werd de ‘Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten’, opgericht van waaruit vervolg activiteiten werden ontplooid.  Deze stichting had en heeft het doel om muzikale projecten te ontwikkelen en/of te ondersteunen.

Naast het stichtingsbestuur wordt er per project bekeken of er extra mensen ingezet moeten worden die meedenken of met specifieke “know how”.